Projekty

zwerimex.com – veľké dáta

Zber, ukladanie, spracovanie a zobrazovanie dát o prostredí, ako sú napríklad teplota, vlhkosť či atmosférický tlak. Zber údajov zabezpečuje svojpomocne vyrobená „krabička“. Mozgom krabičky je Arduino Mini Pro (8MHZ/3,3V), merací senzor je BME280 a modem je LPWAN SigFox Node UART Modem 868MHz. Dáta sú prenášané sieťou Sigfox Slovakia, odkiaľ sú preposielané na server. Tam sú namerané hodnoty ukladané do databázy. Dáta sú aktualizované približne každých 16 minút.

Zobrazenie nameraných hodnôt z Humenného je možné vidieť na stránke: zwerimex.com/data2293e0 .

Podobné údaje, ale z vrcholu hory Motrogoň je možné pozrieť na: zwerimex.com/datac1ebf1 .

Na oboch je možné zobraziť dáta z maximálne 2160 hodín (90 dní) späť. Východiskovou hodnotou je zobrazenie z uplynulých 24 hodín.

Tie isté dáta je možné zobraziť ešte aj na thingspeak kanáloch. Z Humenného je to thingspeak.com/channels/373096 a z Motrogoňu je to thingspeak.com/channels/391462