Projekty

Rôzne iné veľmi zaujímavé projekty, stránky či návody, ktoré je dobré mať po vždy ruke.

Pracovné pomôcky

Blogy

Bash

POSIX shell

Python

Cvičenia

Aplikácie v termináli

Varenie

Iné 🖖


A s veľkou pokorou pripájam ku týmto velikánom na koniec aj moje mikro príspevky :)

Moje