Scoop - správca balíčkov

Cieľ

Chcem pomocou nástroja Scoop pridávať, odoberať a celkovo spravovať softvérové balíčky v prostredí operačného systému MS Windows.

Riešenie

Momentálne v prostredí MS Windows existuje niekoľko rôznych správcov balíčkov / inštalátorov, len na ilustráciu:

 • MS Store
 • Winget
 • Chocolatey
 • Scoop

Mňa vyslovene zaujal posledný menovaný. Scoop je zaujímavý okrem iného aj preto, že:

 • v predvolenom nastavení všetko inštaluje do domáceho adresára
 • nevyžaduje administrátorské oprávnenia
 • nie je potrebne pridávať po každej inštalácii novu cestu ku binárkam do premennej prostredia, bo všetky nainštalované spustiteľné súbory sú v jednom adresári ~\scoop\shims\
 • nemali by vznikať problémy so vzájomnými závislosťami, keďže nainštalované programy sú izolované a nezávisle na sebe navzájom

Inštalácia nástroja Scoop

Správcu balíčkov Scoop môžem nainštalovať stiahnutím a vykonaním inštalačného skriptu. Samozrejme zdroju by som mal dôverovať, respektíve skript si môžem kuknúť na zadávanej adrese alebo na gite ešte pred jeho spustením. Nasledujúce príkazy musím zadávať v prostredí PowerShell vo verzii 5.1 a vyššie.

# mozem si najskor overit ci mam povolene vykonavat skripty
Get-ExecutionPolicy

# ak este nie, mozem povolit
Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope CurrentUser

# stiahnem a vykonam instalacny skript
Invoke-RestMethod -Uri https://get.scoop.sh | Invoke-Expression

# alebo to iste, ale v skratenej podobe
irm get.scoop.sh | iex

V prípade ak chcem inštalovať na iné ako predvolené miesto (C:\Users\<meno>\scoop), môžem inštalačný skript len stiahnuť a spustiť ho neskôr aj s vlastnými parametrami.

irm get.scoop.sh -outfile 'installScoop.ps1'

# alebo ak musim stahovat cez proxy
irm get.scoop.sh -Proxy 'http://127.0.0.1:3128' -OutFile 'installScoop.ps1'

# dalsie parametre mozem kuknut na gite:
# https://github.com/ScoopInstaller/Install/blob/master/install.ps1 
./installScoop.ps1 -ScoopDir 'D:\App\Scoop'

# alebo aj instalovat cez proxy
./installScoop.ps1 -ScoopDir 'C:\App\Scoop' -Proxy 'http://127.0.0.1:3128'

Ak potrebujem komunikovať cez proxy stále, aj pri ďalšom používaní Scoop, môžem ho nastaviť.

scoop config proxy 127.0.0.1:3128

Softvérové katalógy

Zoznamy softvérových balíkov, ktoré si môžem nainštalovať, sa tuná nazývajú, že bucket.

V predvolenom nastavení Scoop využíva len jeden softvérový katalóg / bucket - main.

# zobrazi dostupne buckety/katalogy
scoop bucket known

# zobrazi zoznam pridanych bucketov
scoop bucket list

Existuje veľké množstvo bucketov, momentálne ich stránka zobrazuje 1447, niektoré obsahujú tisíce aplikácii, no niektoré len jednu :)

Prehlaď oficiálnych katalógov:

 • main - jednoduché programy, bez grafického rozhrania, slobodný softvér
 • extras - aplikácie, ktoré nespĺňajú kritéria pre zaradenie do bucketu main
 • versions - rôzne verzie programov (alfa, beta, nočné vydania, atď..)
 • php - prakticky všetky vydania PHP od 5.2.10 až po najnovšie
 • nerd-fonts - nádherné fonty vhodne obzvlášť do terminálu alebo do vývojového prostredia
 • games - hry a herne emulátory
 • nirsoft - plne priehrštie nástrojov vyvinutých Nirom Soferom
 • java - všetko okolo Javy (OpenJDK, Alibaba Dragonwell, Eclipse Temurin, Amazon Corretto)

V prípade záujmu môžem bucket jednoducho pridať či neskôr odstrániť.

# pridanie bucketu
scoop bucket add nerd-fonts

# zoznam pridanych bucketov
scoop bucket list

# odobratie bucketu
scoop bucket rm nerd-fonts

Vyhľadanie balíčkov

Po pridaní softvérového katalógu môžem požadovanú aplikáciu vyhľadávať - scoop search.

scoop search php

Výstupom je zoznam nájdených balíkov plus buckety odkiaľ sa prípadne nainštalujú.

Results from local buckets...

Name     Version Source Binaries
----     ------- ------ --------
php-nts    8.3.1  main
php      8.3.1  main
php5.2.10-nts 5.2.10 php
php5.2.10   5.2.10 php
php5.2.11-nts 5.2.11 php
php5.2.11   5.2.11 php
...
php8.1-nts  8.1.27 php
php8.1    8.1.27 php
php8.2-nts  8.2.14 php
php8.2    8.2.14 php
php8.3-nts  8.3.1  php
php8.3    8.3.1  php

Balíčky môžem vyhľadávať aj priamo stránke projektu Scoop - Buckets .

Ak sa požadovaná aplikácia nachádza v jednom z pridaných bucketov, môžem o nej zobraziť podrobnejšie informácie príkazom scoop info.

scoop info php8.3

Výstupom je tabuľka s informáciami ako: presná verzia, bucket, licencia, nainštalované binárky atď.

Name    : php8.3
Version   : 8.3.1
Bucket   : php
Website   : https://windows.php.net/downloads/releases
License   : PHP-3.01
Updated at : 20. 12. 2023 17:40:41
Updated by : github-actions[bot]
Binaries  : php.exe | php-cgi.exe
Environment : PHP_INI_SCAN_DIR = <root>;<root>\conf.d;
Suggestions : extras/vcredist2019

Správa balíčkov

Požadovanú aplikáciu môžem nainštalovať pomocou príkazu scoop install.

# ak uz je bucket pridany, mozem rovno instalovat
scoop install python

# alebo najskor pridam bucket
scoop bucket add versions
scoop install versions/python27

Nainštalovanú aplikáciu môžem neskôr odinštalovať príkazom scoop uninstall.

scoop uninstall googlechrome

Nainštalované aplikácie môžem ďalej zobraziť (scoop list) alebo ich jednotlivo alebo naraz všetky aktualizovať na novšie verzie (scoop update).

# zobrazi zoznam vsetkych nainstalovanych aplikacii
scoop list

# mozem aktualizovat informacie o dostupnosti novsich
# verzii nastroja 'scoop' aj nainstalovanych balikov
scoop update

# zobrazi stav samotnej aplikacie 'scoop' a pridanych bucketov
# po predchadzajucom 'scoop update' zobrazi zoznam balikov,
# ktore maju dostupnu novsiu verziu
scoop status

# mozem aktualizvat len jednu, konkretnu aplikaciu
scoop update jq

# alebo mozem aktualizovat vsetky nainstalovane aplikacie
scoop update *

Zdroj