Koncová lomka v URL - Hugo

Cieľ

Chcem upraviť tému pre Huga tak, aby aj adresy generované pre značky (tagy) na konci príspevku boli správne zakončené lomkou (a trailing slash).

Hugo generuje stránky podľa šablóny v téme Hermit tak, že odkazy na konci príspevku pre jednotlivé značky sa nekončia lomkou a teda po kliknutí na nich sa musí vykonať ešte jedno presmerovanie navyše.

Vygenerovaný odkaz ma podobu:

https://zwieratko.sk/tags/hugo

Ak sa chcem vyhnúť jednému zbytočnému presmerovaniu (301), mal by mať odkaz na konci lomku:

https://zwieratko.sk/tags/hugo/

Riešenie

V tejto téme má na starosti generovanie odkazov pre značky šablóna /layouts/posts/single.html, kde potrebujem doplniť lomku pred koncové úvodzovky v elemente a.

Pôvodná časť šablóny:

{{- with .Params.tags }}
<p>
 {{- range . -}}
 <span class="tag"><a href="{{ "tags/" | absLangURL }}{{ . | urlize }}">{{.}}</a></span>
 {{- end }}
</p>
{{- end }}

Upravená časť:

{{- with .Params.tags }}
<p>
 {{- range . -}}
 <span class="tag"><a href="{{ "tags/" | absLangURL }}{{ . | urlize }}/">{{.}}</a></span>
 {{- end }}
</p>
{{- end }}

Len na ilustráciu ešte kúsok zo šablóny z inej témy:

{{- if or .Params.categories .Params.tags -}}
<section class="article labels">
  {{- range .Params.categories -}}
  {{- $url := print "/categories/" (. | urlize) "/" -}}
  <a class="category" href={{- $url | relLangURL -}}>{{- . -}}</a>
  {{- end -}}
  {{- range .Params.tags -}}
  {{- $url := print "/tags/" ( . | urlize) "/" -}}
  <a class="tag" href={{- $url | relLangURL -}}>{{- . -}}</a>
  {{- end -}}
</section>
{{- end -}}

Hugo

236 slov

2020-02-20 20:56 +0000

2022-11-28 10:17 +0000