Rýchlosť načítania stránky

Cieľ

Chcem pomocou jazyka JavaScript zmerať a zobraziť čas načítania webovej stránky v prehliadači.

Riešenie

Čas načítania, respektíve časy rôznych činností, ktoré sa dejú počas toho keď sa v prehliadači zobrazuje webová stránka je možné merať a zobrazovať pomocou jazyka JavaScript.

Rozhranie PerformanceTiming je podporované naprieč všetkými prehliadačmi, no odporúčajú ho prestať používať, je zastarané.

<span id="loadTimeElement"></span>

<script>
window.onload = function () {
 var loadTime = (window.performance.timing.domContentLoadedEventEnd-window.performance.timing.navigationStart)/1000; 
 console.log('Page load time is '+ loadTime);
 var xy = document.getElementById("loadTimeElement");
 xy.innerHTML = "Page loaded in: " + loadTime + " seconds.";
};
</script>

Ešte jeden príklad:

<span id="loadTimeElement"></span>

<script>
window.onload = function () {
 setTimeout(function(){
  var t = performance.timing;
  var loadTime = ((t.loadEventEnd - t.navigationStart)/1000);
  console.log('Page load time is '+ loadTime);
  var xy = document.getElementById("loadTimeElement");
  xy.innerHTML = "Page loaded in: " + loadTime + " seconds.";
 }, 0);
};
</script>

Odporúčajú začať používať rozhranie PerformanceNavigationTiming:

<span id="loadTimeElement"></span>

<script>
window.onload = function () {
 // Use getEntriesByType() to just get the "navigation" events
 var perfEntries = performance.getEntriesByType("navigation");
 var x = perfEntries[0];
 console.log("DOM complete = " + (x.domComplete)/1000);
 console.log("DOM interactive = " + (x.domInteractive)/1000);
 var xy = document.getElementById("loadTimeElement");
 xy.innerHTML = "Page loaded in: " + ((x.domComplete)/1000) + " seconds.";
};
</script>

Tento spôsob je zatiaľ experimentálny, je vo fáze návrhu, takzvaný „W3C Editor’s Draft“. Mal by byť podporovaný vo všetkých rozšírených prehliadačoch. Viď nasledujúci obrázok z w3c.github.io :

Časovanie navigácie

Procesný model časovania navigácie


Zdroj


JavaScript

234 slov

2020-01-29 08:16 +0000

2020-12-19 18:59 +0000