Pripojiť vzdialený priečinok

Cieľ

Chcem nejaký adresár alebo aj celý súborový systém na vzdialenom počítači, serveri pripojiť k stroju, za ktorým sedím a pracovať s ním ďalej akoby to bol bežný miestny adresár.

Riešenie

sudo sshfs -o allow_other uzivatel@server.sk:/ /mnt/lokalny-priecinok

Vzdialený koreňový adresár / a teda vlastne celý súborový systém pripojím do lokálneho adresáru /mnt/lokalny-priecinok. Môžem s ním ďalej pracovať ako s bežným adresárom.

Je potrebné zadať administrátorské heslo, takže do skriptov sa príliš nehodí.

Ak už ďalej nepotrebujem prístup ku vzdialenému súborovému systému, môžem ho „odmountovať“:

sudo umount /mnt/lokalny-priecinok

Zdroj