Úvodzovky a pomlčky

Stručne o pravidlách a spôsobe písania úvodzoviek, pomlčiek, spojovníkov a iných interpunkčných znakov.

Úvodzovky

Alt+0132 (dolné, na začiatku, „deviatky“)
Alt+0147 (horné, na konci, „šestky“)

 • obe úvodzovky horné, to nie je správne v slovenčine
 • medzi úvodzovkami a písmenom či iným interpunkčným znamienkom nie je medzera
 • ak je to celá veta, bodka je vo vnútri úvodzoviek
 • podrobne viď: Pravidlá slovenského pravopisu , časť VIII. Interpunkcia, 2. kapitola – Interpunkčné znamienka, 2.7. Úvodzovky

Pomlčka verzus spojovník

- – spojovník, priamo na klávesnici

 • bez medzier
 • spája slová atď.
 • spojovník je užší (nevidno pri proporcionálnom fonte) než pomlčka
 • Česko-Slovensko, päťsto-ročný, krížom-krážom
 • podrobne viď: Pravidlá slovenského pravopisu , časť VIII. Interpunkcia, 2. kapitola – Interpunkčné znamienka, 2.9. Spojovník

– pomlčka, Alt+0150
– dlhá pomlčka Alt+0151

 • s medzerami
 • rozpätie atď.
 • pomlčky sú širšie (dva druhy – en, — em) než spojovník
 • Humenné – Amsterdam, Pondelok – Piatok, Mladosť — pochabosť
 • podrobne viď: Pravidlá slovenského pravopisu , časť VIII. Interpunkcia, 2. kapitola – Interpunkčné znamienka, 2.8. Pomlčka

A aby toho nebolo málo, existuje ešte aj špeciálny znak pre mínus, odčítanie. Znak mínus je širší než užšia pomlčka, ale užší ako širšia pomlčka. Zároveň je mierne vyššie ako spojovník aj pomlčka. Dá sa napísať ako −

 • −2 , 10−5

Stredná bodka

·Alt+0183 alebo ·

Tri bodky

Alt+0133 alebo …

 • nedokončené vety atď.

Zdroj