Otvoriť link na novej karte - Hugo

Cieľ

Chcem, aby sa na stránkach zostavených pomocou Hugo verzia 0.60 a vyššie link smerujúci vonku zo stránky otváral na novej karte (new tab) prehliadača, teda nie v tej istej karte v ktorej klikám na link.

V čistom HTML to nie je problém, značka a ma atribút target=_blank, no v značkovacom jazyku Markdown na to nie je žiadna špeciálna značka či atribút.

V Hugo 0.59 a nižšom bol východiskový prekladač z Markdown do HTML takzvaný Blackfriday a v ňom bol jednoduchý prepínač (nastavenie) kde som mohol plošne zapnúť otváranie externých odkazov na novej karte, no od verzie 0.60 je východiskovým prekladačom Goldmark a ten taký prepínač zatiaľ nemá.

Riešenie

Tých je viacero.

Zmeniť prekladač

Najjednoduchšie riešenie, no dlhodobo neudržateľné. V konfiguračnom súbore config.toml zmením prekladač späť na blackfriday:

[markup]
 defaultMarkdownHandler = "blackfriday" #goldmark or blackfriday
 [markup.blackFriday]
  hrefTargetBlank = true
  # noreferrerLinks = true
  # nofollowLinks = true

Vytvoriť si „shortcode“

V adresári layouts si vytvorím podadresár shortcodes a v ňom vytvorím súbor target-blank.html v ktorom bude len jeden riadok kódu:

<a href="{{ .Get "url" }}" target="_blank">{{ with .Get "title" }}{{.}}{{else}}{{.Get "url"}}{{end}}</a>

Potom môžem v texte použiť konštrukciu:

{{< target-blank title="zwerimex" url="https://zwerimex.com/" >}}

A tá bude do HTML preložená ako:

<a href="https://zwerimex.com/" target="_blank">zwerimex</a>

Hmmm, toto furt nie je ono.


Počkať na Hugo 0.62 :)

V adresári layouts si vytvorím podadresár _default, v ňom si vytvorím ďalší podadresár _markup a v ňom si vytvorím súbor render-link.html do ktorého vložím:

<a href="{{ .Destination | safeURL }}"{{ with .Title}} title="{{ . }}"{{ end }}{{ if strings.HasPrefix .Destination "http" }} target="_blank"{{ end }}>{{ .Text }}</a>

Potom môžem ďalej v texte používať bežnú Markdown značku pre link []() a externé hyperlinky by sa mali už opäť otvárať na novej karte prehliadača.

Zdroj:


Riešenie z vydania Hugo 0.62.1

S touto verziou Huga zverejnil Bep aj vzorovú stránku, kde ukazuje možnosti implementácie odkazov aj obrázkov. Ukážka pre odkazy, do súboru /layouts/_default/_markup/render-link.html vložím:

{{ $link := .Destination }}
{{ $isRemote := strings.HasPrefix $link "http" }}
{{- if not $isRemote -}}
{{ $url := urls.Parse .Destination }}
{{- if $url.Path -}}
{{ $fragment := "" }}
{{- with $url.Fragment }}{{ $fragment = printf "#%s" . }}{{ end -}}
{{- with .Page.GetPage $url.Path }}{{ $link = printf "%s%s" .RelPermalink $fragment }}{{ end }}{{ end -}}
{{- end -}}
<a href="{{ $link | safeURL }}"{{ with .Title}} title="{{ . }}"{{ end }}{{ if $isRemote }} target="_blank" rel="noopener"{{ end }}>{{ .Text | safeHTML }}</a>

Do Bepovej verzie som akurát doplnil rel="noopener". Prečo viď nižšie.

Zdroj:


Poznámka na záver

Hmmm, ono to nakoniec je ešte zamotanejšie. Vyzerá to tak, že bezdôvodné používanie parametru target="_blank" tiež nie je úplne najlepšie. Zaujímavo vysvetlené prečo viď tu css-tricks.com .

Podľa toho webu sú len niektoré dôvody na otváranie odkazov v nových záložkách pádne. Okrem iných su to napríklad:

 • prípad kde užívateľom iniciované prehrávanie hudby, videa by bolo prerušené
 • prípad kde užívateľ na stránke niečo robí a mohlo by sa to stratiť
 • vyžaduje to technologické riešenie
 • iné

A keď už je to nevyhnutne nutné (otvoriť odkaz v novom tabe), tak je to potrebné urobiť správne. Teda je potrebné použiť aj parameter rel="noopener".

Zdroj


MarkdownHugo

520 slov

2019-12-26 07:20 +0000

2022-11-28 10:16 +0000