Poznámky

Krátke poznámky a návody o Linuxe a veciach okolo. Slúži to hlavne ako pripomienka pre mňa, ako som „to“ urobil.

Moje poznámky si nekladú za cieľ nahrádzať žiadnu dokumentáciu ani vyčerpávajúco vysvetliť problematiku. Nenesiem žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené použitím týchto poznámok. Využiť ich môže ktokoľvek, no len na vlastnú zodpovednosť.

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018